Definitieve besluiten deelgebied 3, cluster 2

Van donderdag 1 september 2016 tot en met donderdag 13 oktober 2016 hebben voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 2 de betreffende 13 definitieve besluiten ter inzage gelegen.

Belanghebbenden die hun zienswijze over de ontwerpbesluiten tijdig naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kon worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, konden van vrijdag 2 september 2016 tot en met donderdag 13 oktober 2016 beroep instellen. Daarnaast konden belanghebbenden, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen tegen alle wijzigingen in de besluiten.

Via deze pagina krijgt u toegang tot de definitieve besluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag. Door op het map-symbool voor het betreffende definitieve besluit te klikken, kunt u alle bij dit besluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de definitieve besluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende bekendmaking, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze bekendmaking is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.