Deelgebied 4, cluster 5

  Dit cluster omvat de (ontwerp)besluiten voor de werkzaamheden ten behoeve van het Programma Stroomlijn in de volgende 4 uiterwaarden:

  • Graafsewaard (gemeente Lopik);
  • Beusichemsewaard en Rijswijkse Buitenpolder (gemeente Buren);
  • Arnhem (diverse solitaire percelen in de gemeente Arnhem).

  Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot de (ontwerp)besluiten die binnen dit cluster gecoördineerd worden.

  De ontwerpbesluiten hebben van donderdag 11 mei 2017 tot en met woensdag 21 juni 2017 ter inzage gelegen.