Ontwerpbesluit deelgebied 5, tranche 3: gedoogplicht

Van donderdag 9 maart 2017 tot en met woensdag 19 april 2017 heeft voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 5 (uiterwaarden langs de IJssel), tranche 3 het volgende ontwerpbesluit ter inzage gelegen:

  • ontwerpbesluit gedoogplicht op grond van de Waterwet

Gedurende deze periode konden zienswijzen worden ingediend.

Via deze pagina krijgt u toegang tot het ontwerpbesluit. Door op het map-symbool voor het betreffende ontwerpbesluit te klikken, kunt u alle bij dit ontwerpbesluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de ontwerpbesluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende kennisgeving, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze kennisgeving is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.

0 bestanden: