Deelgebied 5, tranche 3: gedoogplicht

Deze tranche betreft een (ontwerp)besluit gedoogplicht in het kader van Stroomlijn deelgebied 5, tranche 3. In eerder stadium zijn de publiekrechtelijke besluiten genomen die de realisatie van Stroomlijn tranche 3 mogelijk maken; onder andere het Projectplan Waterwet en de omgevingsvergunning voor het kappen en/of uitvoeren van werk. Ten behoeve van de uitvoering van deze besluiten is tijdelijk toegang nodig tot de betreffende gronden. Minnelijk zijn hiervoor met diverse grondeigenaren overeenkomsten gesloten. Met één grondeigenaar is het niet gelukt overeenstemming te bereiken en wordt een gedoogplicht op basis van de Waterwet (artikel 5.24) opgelegd.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot het (ontwerp)besluit.

Het ontwerpbesluit heeft van donderdag 9 maart 2017 tot en met woensdag 19 april 2017 ter inzage gelegen.