Deelgebied 5, tranche 3: besluiten Wet natuurbescherming

Deze tranche betreft twee (ontwerp)besluiten op grond van de Wet natuurbescherming in het kader van Stroomlijn deelgebied 5, tranche 3. In het kader van Stroomlijn deelgebied 5 tranche 3 zijn in augustus 2016 de publiekrechtelijke besluiten genomen die de realisatie van Stroomlijn tranche 3 mogelijk maken; onder andere het Projectplan Waterwet, vergunning Natuurbeschermingswet 1998, ontheffing Flora- en faunawet en de omgevingsvergunning voor het kappen en/of uitvoeren van werk. De destijds verleende vergunning Natuurbeschermingswet 1998 en ontheffing Flora- en faunawet zijn tussentijds verlopen. Met deze procedure worden een nieuwe vergunning en nieuwe ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verzorgd teneinde de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen uitvoeren in de Brummensche waarden.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot de (ontwerp)besluiten.

Inzage ontewerpbesluiten: De ontwerpbesluiten liggen van woensdag 20 december 2017 tot en met dinsdag 30 januari 2018 ter inzage.