Deelgebied 1 en 2, cluster 7: Stiftsche Waarden

Dit cluster omvat de (ontwerp)besluiten voor de werkzaamheden ten behoeve van het Programma Stroomlijn in de uiterwaard Stiftsche Waarden (gemeente Neerijnen).

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot de (ontwerp)besluiten die binnen dit cluster gecoördineerd worden.

De ontwerpbesluiten hebben van vrijdag 5 mei 2017 tot en met donderdag 15 juni 2017 ter inzage gelegen.

De definitieve besluiten hebben van donderdag 10 augustus 2017 tot en met donderdag 21 september 2017 ter inzage gelegen.

Cookie-instellingen