Deelgebied 1 en 2, cluster 8: Lithse Ham

Dit cluster omvat de (ontwerp)besluiten voor de werkzaamheden ten behoeve van het Programma Stroomlijn in de uiterwaard Lithse Ham (gemeente Oss).

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot de (ontwerp)besluiten die binnen dit cluster gecoördineerd worden.

De ontwerpbesluiten hebben van donderdag 27 april 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage gelegen.

De definitieve besluiten hebben van woensdag 28 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 ter inzage gelegen.

Cookie-instellingen