Deelgebied 4, cluster 4

Dit cluster omvat de (ontwerp)besluiten voor de werkzaamheden ten behoeve van het Programma Stroomlijn in de volgende 10 uiterwaarden:

  • Redichemsewaard (gemeente Culemborg); 
  • Schalkwijker Buitenwaard (gemeente Houten);
  • Rijswijkse Buitenpolder en Ingensewaarden (gemeente Buren);
  • Elster Buitenwaarden (gemeente Rhenen);
  • Wolfswaard (gemeenten Neder-Betuwe, Wageningen en Overbetuwe);
  • Wageningse Benedenwaarden (ook wel Bovenste Polder onder Wageningen, gemeente Wageningen);
  • Randwijkse Uiterwaarden (gemeente Overbetuwe);
  • Jufferswaard (gemeente Renkum);
  • Uiterwaarden Molenwaard (gemeente Molenwaard).

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot de (ontwerp)besluiten die binnen dit cluster gecoördineerd worden.

De ontwerpbesluiten hebben van vrijdag 8 april 2016 tot en met donderdag 19 mei 2016 ter inzage gelegen.

De definitieve besluiten hebben van donderdag 30 juni 2016 tot en met donderdag 11 augustus 2016 ter inzage gelegen.

Cookie-instellingen