Deelgebied 4, cluster 5

Dit cluster omvat de (ontwerp)besluiten voor de werkzaamheden ten behoeve van het Programma Stroomlijn in de volgende 4 uiterwaarden:

  • Graafsewaard (gemeente Lopik);
  • Beusichemsewaard en Rijswijkse Buitenpolder (gemeente Buren);
  • Arnhem (diverse solitaire percelen in de gemeente Arnhem).

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot de (ontwerp)besluiten die binnen dit cluster gecoördineerd worden.

De ontwerpbesluiten hebben van donderdag 11 mei 2017 tot en met woensdag 21 juni 2017 ter inzage gelegen.

De definitieve besluiten hebben van woensdag 9 augustus 2017 tot en met woensdag 20 september 2017 ter inzage gelegen.

Cookie-instellingen