Definitieve besluiten deelgebied 4, cluster 8

Van woensdag 7 februari 2018 tot en met woensdag 21 maart 2018 hebben voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 4 (uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek), cluster 8 de betreffende 5 definitieve besluiten ter inzage gelegen.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kon worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, konden van donderdag 8 februari 2018 tot en met woensdag 21 maart 2018 beroep instellen.

Via deze pagina krijgt u toegang tot de definitieve besluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag. Door op het map-symbool voor het betreffende definitieve besluit te klikken, kunt u alle bij dit besluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de definitieve besluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende bekendmaking, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze bekendmaking is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen