Definitieve besluiten deelgebied 5, tranche 1

Van woensdag 16 december 2015 tot en met woensdag 27 januari 2016 hebben voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 5 (uiterwaarden langs de IJssel), tranche 1 de betreffende 9 definitieve besluiten ter inzage gelegen.

Belanghebbenden die hun zienswijze over de ontwerpbesluiten tijdig naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kon worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, konden van donderdag 17 december 2015 tot en met woensdag 27 januari 2016 beroep instellen.


Omgevingsvergunning van B&W van de Gemeente Olst-Wijhe geen onderdeel inzagestukken

Het definitieve besluit omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit 'werken of werkzaamheden' ten behoeve van de uiterwaard Welsumer waarden van het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe ontbreekt. De betreffende werkzaamheden zijn tot nader order uitgesteld. De aanvraag is door initiatiefnemer ingetrokken en maakt dus geen onderdeel meer uit van de stukken die ter inzage liggen. Om deze reden staat hieronder bij de inzagestukken bij nummer 9. "Niet van toepassing". 


Via deze pagina krijgt u toegang tot de definitieve besluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag. Door op het map-symbool voor het betreffende definitieve besluit te klikken, kunt u alle bij dit besluit horende documenten inzien en/of downloaden.

Voor een nadere toelichting op de definitieve besluiten en de procedure wordt u verwezen naar de bijbehorende bekendmaking, die u onder 0. in de onderstaande lijst terugvindt. Deze bekendmaking is ook gepubliceerd in uw gemeentelijke huis-aan-huisblad en de Staatscourant.

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen