Rijkscoördinatie Programma Stroomlijn

Op deze website kunt u alle gecoördineerde (ontwerp)besluiten in het kader van het Programma Stroomlijn terugvinden, inclusief bijbehorende documenten. Het Programma Stroomlijn betreft een inhaalslag, waarbij de begroeiing langs de grote rivieren wordt aangepakt. Het rivierengebied is daarvoor opgedeeld in 5 deelgebieden. Binnen deze deelgebieden worden clusters van (ontwerp)besluiten onderscheiden, waarvan de voorbereiding en bekendmaking wordt gecoördineerd op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Via de bovenstaande tabbladen 'Programma' en 'Coördinatie' kunt u meer informatie vinden over het Programma Stroomlijn en de Rijkscoördinatieregeling. Op de onderstaande kaart vindt u de ligging en begrenzing van de 5 deelgebieden van het Programma Stroomlijn.

Meer informatie?
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Cookie-instellingen